شما مگر نمیگویید نباید روی سنگ یا مهر سجده کرد شما یک روایت بیاورید که پیامبر روی فرش سجده کرده باشد در صحیح بخاری جلد اول، پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است شما برای تیمم روی فرش تیمم میکنید یا روی زمین؟ و در مستدرک جلد ۳ صفحه۴۷۳ است که پیامبر روی سنگ سجده میکرده سجد علی الحجر. و شما میگویید کسی که بر روی سنگ یا مهر سجده کند کافر است خوب شما هم بر روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید یا نه چطور ما کافر شدیم شما مسلمان مومن

:: برچسب‌ها: سنگ یا مهر , سجده , پیامبر روی فرش سجده کرده باشد , صحیح بخاری , پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است , مستدرک جلد ۳ , پیامبر روی سنگ سجده میکرده , سجد علی الحجر , مهر سجده کند , کافر است , روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید , ما کافر شدیم , مسلمان مومن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391
حرف حساب با سنی ها
شما مگر نمیگویید نباید روی سنگ یا مهر سجده کرد شما یک روایت بیاورید که پیامبر روی فرش سجده کرده باشد در صحیح بخاری جلد اول، پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است شما برای تیمم روی فرش تیمم میکنید یا روی زمین؟ و در مستدرک جلد ۳ صفحه۴۷۳ است که پیامبر روی سنگ سجده میکرده سجد علی الحجر. و شما میگویید کسی که بر روی سنگ یا مهر سجده کند کافر است خوب شما هم بر روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید یا نه چطور ما کافر شدیم شما مسلمان مومن

:: برچسب‌ها: سنگ یا مهر , سجده , پیامبر روی فرش سجده کرده باشد , صحیح بخاری , پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است , مستدرک جلد ۳ , پیامبر روی سنگ سجده میکرده , سجد علی الحجر , مهر سجده کند , کافر است , روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید , ما کافر شدیم , مسلمان مومن ,
<-PostRate->
|
امتیاز مطلب : <-PostRateResult->
|
تعداد امتیازدهندگان : <-PostRateCount->
|
مجموع امتیاز : <-PostRateTotal->
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391
سلام
سلام؛ نظر یادتون نره

:: برچسب‌ها: داستان جالب مذهبی , داستان جالب , مطالب مذهبی , راه درست , زندگی زیبا , دوست داشتن خدا , islam , mohammad , muhammad , iran , ,
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 25 آذر 1391
داستان جالب
امروز استادم یه داستان جالبی تعریف کرد در رابطه با عالم عامل باشی که میفرمود این مثل این میماند که بروی دکتر و دکتر نسخه ای به شما بدهد و شما بیایید بار ها و بارها بخوانید ولی به نسخه پزشک عمل نکنید خوب نمیشوید مگر اینکه ان داروها را تهیه کرده و استفاده کنید قران و احادیث پیامبر و امامان هم همین طور است بیایی و بخوانی ولی عمل نکنی هیچ وقت سعادتمند نمیشوی.

:: برچسب‌ها: داستان ,
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : یک شنبه 7 آبان 1391
خدای مهربون
کودکي انديشيدکه خداچه مي خورد،چه مي پوشدودرکجامنزل دارد؟ندایی آمدکه:اوغم بندگانش راميخوردگناهانشان راميپوشاندو در قلب شکسته آنان ساکن است.
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 8 مهر 1391