حرف حساب با سنی ها
شما مگر نمیگویید نباید روی سنگ یا مهر سجده کرد شما یک روایت بیاورید که پیامبر روی فرش سجده کرده باشد در صحیح بخاری جلد اول، پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است شما برای تیمم روی فرش تیمم میکنید یا روی زمین؟ و در مستدرک جلد ۳ صفحه۴۷۳ است که پیامبر روی سنگ سجده میکرده سجد علی الحجر. و شما میگویید کسی که بر روی سنگ یا مهر سجده کند کافر است خوب شما هم بر روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید یا نه چطور ما کافر شدیم شما مسلمان مومن

:: برچسب‌ها: سنگ یا مهر , سجده , پیامبر روی فرش سجده کرده باشد , صحیح بخاری , پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است , مستدرک جلد ۳ , پیامبر روی سنگ سجده میکرده , سجد علی الحجر , مهر سجده کند , کافر است , روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید , ما کافر شدیم , مسلمان مومن ,
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391
شما مگر نمیگویید نباید روی سنگ یا مهر سجده کرد شما یک روایت بیاورید که پیامبر روی فرش سجده کرده باشد در صحیح بخاری جلد اول، پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است شما برای تیمم روی فرش تیمم میکنید یا روی زمین؟ و در مستدرک جلد ۳ صفحه۴۷۳ است که پیامبر روی سنگ سجده میکرده سجد علی الحجر. و شما میگویید کسی که بر روی سنگ یا مهر سجده کند کافر است خوب شما هم بر روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید یا نه چطور ما کافر شدیم شما مسلمان مومن

:: برچسب‌ها: سنگ یا مهر , سجده , پیامبر روی فرش سجده کرده باشد , صحیح بخاری , پیامبر فرموده زمین برای من هم سجده گاه هم تیمم گاه است , مستدرک جلد ۳ , پیامبر روی سنگ سجده میکرده , سجد علی الحجر , مهر سجده کند , کافر است , روی فرش خانه یا مسجد سجده میکنید , ما کافر شدیم , مسلمان مومن ,
<-PostRate->
|
امتیاز مطلب : <-PostRateResult->
|
تعداد امتیازدهندگان : <-PostRateCount->
|
مجموع امتیاز : <-PostRateTotal->
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391