خدای مهربون
کودکي انديشيدکه خداچه مي خورد،چه مي پوشدودرکجامنزل دارد؟ندایی آمدکه:اوغم بندگانش راميخوردگناهانشان راميپوشاندو در قلب شکسته آنان ساکن است.
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : محمد اسلامی قزوینی
تاریخ : شنبه 8 مهر 1391